Sala d'especejament

La sala d’especejament està ubicada al Polígon Industrial Mas Aliu d’Aiguaviva, i és la nostra central de compres. És on es realitza l’entrada del gènere:vedella, porc,xai, pollastre,etc.La sala d’especejament està perfectament equipada amb cambres frigorífiques, congeladors, maquinària especialitzada...tot preparat per manipular els articles que distribuirem posteriorment.

La sala d’especejament està ubicada al Polígon Industrial Mas Aliu d’Aiguaviva, i és la nostra central de compres. És on es realitza l’entrada del gènere: vedella, porc, xai, pollastre, etc. La sala d’especejament està perfectament equipada amb cambres frigorífiques, congeladors, maquinària especialitzada...tot preparat per manipular els articles que distribuirem posteriorment.

Dins la sala es contemplen diversos processos:

  • Es realitza l’entrada de gènere després d’haver estat sacrificat al’escorxador.
  • Classifiquem el gènere que ha de ser venut a les botigues i el gènere que ha de ser distribuït a l’hostaleria.
  • Els dimecres, els nostres camions transporten tots els productes als nostres punts de venda,per tal de que dijous es pugui donar el tret de sortida a la venda.

Cal destacar que la sala d’especejament és el suport fonamental pel bon funcionament de les nostres botigues